Akcionarsko društvo "ELEKTROTEHNA" Niš spada u vodeće srpske organizacije za veletrgovinu  u oblasti visokonaponske i niskonaponske elektroopreme, kablovskog i elektroinstalacionog materijala, telekomunikacija, elektronike i elektroproizvoda za široku potrošnju.
U našem sastavu je preko 7000 kvm  moderno uređenog skladišnog prostora,
preko 2000 kvm ekskluzivnog poslovnog prostora u centru Niša, ul. Učitelj Tasina 38 ...


 
TP "Elektrotehna" AD Niš
sertifikovala je svoj sistem kvaliteta tako da od 18.05.2003.godine poseduje znak kvaliteta JUS ISO 9001:2001. Uspostavljanjem sistema kvaliteta, TP "Elektrotehna" garantuje svojim kupcima vrhunski kvalitet proizvoda i usluga koji je usklađen sa svetskim standardima...